ALIMENTY - ADWOKAT KINGA KARSTEN Z KRAKOWA

Adwokat dr Kinga Karsten świadczy pomoc w toku spraw o alimenty. Znajomość instrumentów procesowych umożliwia sprawne działanie oraz ułatwia przejście przez cały proces sądowy. Zakres oferowanych usług obejmuje nie tylko doradztwo, ale także sporządzanie potrzebnych pism, prowadzenie negocjacji oraz reprezentację przed sądem. Sprawę o alimenty adwokat może prowadzić odrębnie, a niekiedy może być ona częścią sprawy rozwodowej. Kancelaria Prawna adwokat dr Kingi Karsten oferuje wszechstronną pomoc i doradztwo w zakresie postępowań alimentacyjnych. Zajmujemy się ustalaniem wysokości alimentów, roszczeniami o podwyższenie ustalonej kwoty oraz prowadzeniem spraw o obniżenie alimentów.

syn z rodzicami na plaży

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Definicja obowiązku alimentacyjnego zawarta jest w artykule 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek ten polega na zapewnieniu środków utrzymania oraz, w miarę potrzeby, także środków wychowania członkom rodziny, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb we własnym zakresie. Oznacza to, że to nie wiek powoduje ustanie obowiązku alimentacyjnego, lecz możliwość zaspokojenia swoich potrzeb przez uprawnionego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakłada istnienie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, współmałżonków, byłych współmałżonków, dzieci wobec rodziców – oraz wobec rodzeństwa. Istotą alimentów jest zapewnienie rodzinie środków materialnych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

Przesłanką do zaistnienia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka jest jego niezdolność do samodzielnego utrzymania. Wysokość oraz zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od wielu czynników, w tym od potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej. Podstawą prawną określającą zasady świadczeń alimentacyjnych jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z nowelizacjami. Wniosek o alimenty składany jest w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

Pomoc adwokata w sprawie o alimenty

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwie i obejmuje środki podstawowych kosztów utrzymania oraz – w miarę potrzeb – środki wychowania. Sąd, na podstawie potrzeb uprawnionego i stanu majątkowego zobowiązanego, określa wysokość alimentów. Składający pozew dołącza dokumenty uzasadniające żądanie. Prawidłowo przedstawiona argumentacja w znacznym stopniu oddziałuje na werdykt. Doświadczony adwokat może w znacznym stopniu wpłynąć na przebieg sprawy – udzieli pomocy przy określeniu żądania, pomoże zgromadzić materiały dowodowe, poprawnie przygotuje pozew o alimenty, a także udzieli porad umożliwiających optymalizację działań podczas postępowania sądowego.
Kancelaria Karsten oferuje wszechstronną pomoc w sprawach o alimenty. Zapewniamy możliwość umówienia się na konsultację w Krakowie, Nowym Targu, Zakopanem, Bielsku-Białej oraz innych miejscowościach, po uprzednim uzgodnieniu.