Adw. Kinga Karsten

Adwokat Kinga Karsten (de domo Guziak) specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Oprócz studiów prawniczych ukończyła studia podyplomowe o kierunku zarządzanie firmą. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w rozmaitych konferencjach, jak również w studiach licencjacko - doktoranckich.