Usługi z zakresu legislacji

Kancelaria Prawna dr Kingi Karsten świadczy usługi z zakresu legislacji w pełnym zakresie stanowienia prawa. Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam przeprowadzanie analiz oraz wydawanie opinii prawnych dotyczących regulacji podmiotów publicznych i prywatnych, takich jak uchwały, statuty, zarządzenia, regulaminy. Zapewniamy przygotowywanie dokumentów w oparciu o obowiązujące zasady techniki prawodawczej i dobre praktyki w zakresie legislacji oraz opiniowanie aktów normatywnych w zakresie zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. Poza usługami legislacyjnymi świadczymy pomoc w szerokim zakresie prawa cywilnego. Możliwość umówienia się na konsultacje w Krakowie, Nowym Targu, Zakopanem oraz Bielsku-Białej.

 

podpisywanie dokumentów

Zakres usług legislacyjnych

Usługi legislacyjne udzielane przez Kancelarię dr Kingi Karsten obejmują w szczególności przygotowywanie takich dokumentów, jak:

  • statutów, w tym między innymi stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych,
  • regulaminów, w tym między innymi do zakładów i szpitali,
  • aktów prawa miejscowego, w tym między innymi uchwał i zarządzeń organów samorządów terytorialnych,
  • opinii obowiązujących aktów normatywnych z zakresu zgodności z aktualnie obowiązującym prawem.