Prawo cywilne - Kraków

Prawo cywilne to jedna z gałęzi prawa zaliczanych do prawa prywatnego, zajmująca się regulowaniem stosunków majątkowych i niemajątkowych, między podmiotami prawnymi. Każda aktywność ma swoje odzwierciedlenie w przepisach, zatem normy prawne dotykają niemal wszystkich aspektów życia codziennego – prywatności, rodziny, otaczającego społeczeństwa. Prawo cywilne reguluje kwestie związane z własnością i prawami rzeczowymi. Określa sposoby zawierania i rozwiązywania umów, począwszy od tych drobnych zawieranych przez nas codziennie np. zakup żywności czy ubrań przez poważniejsze zakupy takie jak kupno auta, a kończąc na inwestycjach życia jakimi są nieruchomości. W obszarze prawa cywilnego znajdują się także wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem. Ta szeroka gałąź prawa obejmuje również ochronę dóbr osobistych (osób fizycznych jak i prawnych), którymi są m. i. wizerunek, więź uczuciowa, dobre imię, zdrowie. Z uwagi na szeroki zakres w prawie cywilnym wyodrębniono kilka podgałęzi: prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rzeczowe oraz prawo rodzinne. W prawie cywilnym zakorzenione jest prawo własności intelektualnej, prawo handlowe i prawo pracy.

prawnik wypełniająca dokumenty

Jakie stosunki prawne reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne ma swoje korzenie w starożytnym Rzymie, a w Polsce jest prawem stanowionym już od X wieku. Współcześnie, źródłem prawa cywilnego w Polsce jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny wraz z licznymi nowelizacjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy:

  • osobami fizycznymi,
  • osobami prawnymi,
  • podmiotami posiadającymi zdolność prawną, a nie będącymi osobami prawnymi.

Za każdym razem, kiedy dochodzi do sporu pomiędzy dwoma podmiotami, jest on rozpatrywany zgodnie z przepisami prawa zapisanymi w Kodeksie cywilnym, a według reguł określonych przez kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie cywilne może toczyć się zarówno w trybie procesowym, jak i nieprocesowym. Prawo cywilne to szeroka i bardzo złożona część systemu prawnego, dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie, warto skorzystać z porady prawnej Kancelarii Adwokackiej dr Kingi Karsten.

Adwokat – prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Kinga Karsten świadczy pomoc w pełnym zakresie prawa cywilnego, w tym między innymi w sprawach o ochronę dóbr osobistych, w postępowaniach spadkowych, przygotowywaniu umów, dochodzeniu praw i roszczeń. Adwokat dr Kinga Karsten od wielu lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych, uczestnictwem w negocjacjach oraz sporządzaniem umów i opinii w sprawach pomiędzy obywatelami polskimi, a także między obywatelami polskimi, a obcokrajowcami. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi Kancelaria współpracuje ze specjalistami z dziedziny prawa cywilnego. Adwokat prawa cywilnego świadczy swoje usługi w Krakowie, jednak – po wcześniejszym ustaleniu – istnieje również możliwość umówienia się w innych miejscowościach na terenie Polski.