Prawnik rodzinny - Kraków

Prawo rodzinne to jedna z gałęzi prawa cywilnego, regulowana przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny. Sprawy rodzinne stanowią jedne z najczęściej pojawiających się na wokandzie sądowej, jednocześnie poruszając niezwykle wrażliwe i delikatne materie – stosunki między małżonkami, rodzicami, dziećmi. Dobry adwokat prawa rodzinnego powinien zatem cechować się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale także empatią. Kancelaria Adwokacka dr Kingi Karsten specjalizuje się w prawie rodzinnym, świadcząc pomoc prawną w zakresie między innymi: rozwodów, separacji, małżeńskich umów majątkowych, podziału majątku, ustaleniu ojcostwa oraz kontaktach z dzieckiem po rozwodzie. W przypadku problemów w zakresie prawa porada udzielona przez prawnika rodzinnego może znacznie przyspieszyć postępowanie, tym samym ułatwiając przejście przez trudny i stresujący czas.

 

figury na młotku sędziowskim

Czym jest prawo rodzinne?

Jak już wspomniano, prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. Kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy szczegółowe. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest uzupełnieniem Kodeksu cywilnego. Prawo rodzinne to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych. Reguluje między innymi wspólność majątkową między małżonkami, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także stosunki wynikające z pokrewieństwa czy powinowactwa.

Prawo rodzinne definiuje takie pojęcia, jak adopcja, władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny opiekun, prawo małżeńskie i kuratela. Cechuje się również kilkoma nadrzędnymi zasadami, takimi jak zasada dobra dziecka i rodziny, zasada trwałości małżeństwa, zasada równouprawnienia kobiety i mężczyzny oraz zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo. Do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego można zaliczyć

  • sprawy o alimenty,
  • sprawy rozwodowe,
  • sprawy o ustalenie ojcostwa,
  • sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • sprawy o ustanowienie kuratora dla małoletniego,
  • sprawy o separację i zniesienie separacji.

 

debata

Adwokat rodzinny - dr Kinga Karsten

Adwokat rodzinny dr Kinga Karsten oferuje pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Współpraca rozpoczyna się od udzielenia porady prawnej, podczas której następuje ocena zasadności skierowania sprawy do sądu. Adwokat uważnie wysłucha i przeanalizuje sytuację, by w efekcie podjąć odpowiednie kroki. W zakres naszych działań wchodzi pomoc przy tworzeniu pism sądowych oraz opinii prawnych, a także zapewnienie reprezentacji w procesie sądowym. Klienci mogą również liczyć na prowadzenie negocjacji w celu polubownego ustalenia poszczególnych kwestii, przed wytoczeniem procesu.

Adwokat rodzinny dr Kinga Karsten świadczy swoje usługi w Krakowie. Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość umówienia się na konsultacje również w innych miejscowościach.