Kancelaria prawa kanonicznego 

Nowy Targ, Kraków, Zakopane

Kancelaria prawa kanonicznego zajmuje się prawem kanonicznym, obejmującym głównie sprawy dotyczące sakramentu małżeństwa.

W tym obszarze najczęściej sprawy dotyczą kwestii:

  • stwierdzenia nieważności małżeństwa
  • zdjęcia zakazu zawierania małżeństwa, nakładanego w wyroku przez sąd kościelny.

Ekspertem w dziedzinie prawa kanonicznego małżeństwa jest adwokat dr Kinga Karsten.

 

Obszar specjalizacji to najczęściej pojawiający się tytuł nieważności małżeństwa, czyli psychiczna niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 nr 3 kodeksu prawa kanonicznego).

Zakres świadczonych usług obejmuje: 

  • poradę donośnie zasadności zgłoszenia do sprawy sądu kościelnego 
  • pisanie skargi powodowej (pozwu) o stwierdzenie nieważności małżeństwa
  • odpowiedź na skargę powodową
  • analizę akt i zgłaszanie uwag pod koniec procesu
  • reprezentowanie przed sądami diecezjalnymi (pierwszej instancji) oraz apelacyjnymi 
  • wsparcie w pisaniu pism do Trybunału Roty Rzymskiej

 

Kancelaria współpracuje ze specjalistami w dziedzinie prawa kanonicznego, a szczególnie kanonicznego prawa procesowego.

mężczyzna zakładający obrączkę żonie

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Określenia: rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa, unieważnienie ślubu kościelnego są powszechnie stosowane. Jednakże według nauki Kościoła katolickiego i prawa kanonicznego małżeństwo, co do zasady, jest nierozerwalne.

Możliwe jest jednak stwierdzenie nieważności małżeństwa od jego początku, czyli sądowe potwierdzenie, że małżeństwo nigdy nie zaistniało – z różnych znanych prawo kanonicznemu przyczyn. 

Chcąc skorzystać z pomocy kancelarii adwokata kościelnego ad casum dr Kingi Karsten – zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Oferujemy pomoc przy stwierdzeniu nieważności małżeństwa, co można dowodowo połączyć z rozwodem cywilnym. Udzielamy bowiem również porad w zakresie spraw rozwodowych. Takie rozwiązanie jest bardzo efektywne i pozwala na znaczne skrócenie czas utrwania spraw przed sądem kościelnym.  

Na konsultacje można się umówić w Nowym Targu, Krakowie, Zakopanem oraz w innych miejscowościach.

Dla osób mieszkających poza granicami Polski możliwe są konsultacje on-line.