Kancelaria prawa kanonicznego - Kraków

Kancelaria prawa kanonicznego zajmuje się prawem kanonicznym, obejmującym głównie sprawy dotyczące sakramentu małżeństwa. Zasadniczo, jednymi z najczęściej spotykanych kwestii jest stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz zdjęcie zakazu zawierania małżeństwa, nakładanego na stronę w wyroku przez sąd kościelny. Ekspertem w dziedzinie prawa kanonicznego małżeństwa jest adwokat dr Kinga Karsten. Zakres świadczonych usług obejmuje udzielanie wsparcia na każdym etapie przebiegu sprawy. Poza poradami prawnymi, oferta obejmuje również pisanie skarg powodowych o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz zapewnienie reprezentacji podczas prowadzenia procesów przed sądami kościelnymi. Kancelaria współpracuje ze specjalistami w dziedzinie prawa kanonicznego, a szczególnie kanonicznego prawa procesowego.

mężczyzna zakładający obrączkę żonie

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa, unieważnienie ślubu kościelnego – to powszechnie stosowane, jednak błędne określenia. Według prawa kanonicznego małżeństwo jest nierozerwalne, w związku z czym dopuszcza się jedynie „stwierdzenia nieważności małżeństwa”, czyli sądowe potwierdzenie, że nigdy ono nie zaistniało z różnych znanych prawo kanonicznemu przyczyn. Przebieg sprawy przez sądek kościelnym wiąże się z szeregiem czynności procesowych. W celu uniknięcia błędów warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Chcąc skorzystać z oferty kancelarii adwokata kościelnego ad casum dr Kingi Karsten – zachęcamy do kontaktu. Oferujemy pomoc przy stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Udzielamy również porad w zakresie spraw rozwodowych. Na konsultacje można się umówić w Krakowie, Nowym Targu, Bielsku-Białej, Zakopanem oraz w innych miejscowościach.

 

Czym jest prawo kanoniczne?

Prawo kanoniczne jest prawem kościelnym, zawierającym zbiór ujętych w kanony norm postępowania. Jest to także nauka o tych normach. W Kościele katolickim prawo kanoniczne ustanawiane jest przez papieży i sobory powszechne dla całego Kościoła. Przepisy prawa kanonicznego zostały po raz pierwszy usystematyzowane i ujednolicone w 1140 roku, przez bolońskiego mnicha Gracjana. Pierwszą współczesną kodyfikacją prawa kanonicznego był kodeks z 1917 roku. W 1959 roku papież Jan XXIII ogłosił zamiar reformy prawa kanonicznego. Właściwa komisja została powołana w roku 1963, po rozpoczęciu II Soboru Watykańskiego. Nowy kodeks prawa kanonicznego, będący wynikiem prac komisji, został promulgowany przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 roku. Kodeks obejmuje 7 ksiąg:

  • Księga I – Normy ogólne,
  • Księga II – Lud Boży,
  • Księga III – Nauczycielskie zadanie Kościoła,
  • Księga IV – Uświęcające zadanie Kościoła,
  • Księga V – Dobra doczesne Kościoła,
  • Księga VI – Sankcje w Kościele,
  • Księga VII – Procesy.